Kulturno umetniško društvo Rače

grad_2

 

KUD Rače je nastalo leta 1949 iz velikega cerkvenega pevskega zbora, ki je deloval v grajski kapeli gradu Rače do ukinitve bogoslužja v njej. Kulturna dejavnost v kraju ima pestro zgodovino že od  narodno buditeljskih taborov v 19. stoletju v sosednji vasi Podova, ki je skupaj z Račami v občini Rače –Fram. Skozi ta čas se je v Račah pelo, bila je gledališka dejavnost, knjižnica, kino in folklorne  skupine. Velik razmah je nastajal zadnjih 20 let tako, da sedaj deluje v okviru društva 9 kolektivnih članov, ki so našteti po vrstnem redu nastanka:

  • Mešani pevski zbor
  • Vokalna skupina Fantje na vasi
  • Krožek ročnega vezenja Metuljček
  • Komorni zbor Škrjanček
  • Vokalna skupina A cappella
  • Ljudska pevska skupina Taščica
  • Gledališka skupina in abonma
  • Koncertna dejavnost s Koncertnim abonmajem Grad Rače
  • Literarni klub

V društvu deluje 74 članic in članov. Temeljni cilj KUD –a je ohranjanje kulturne dediščine in njeno posredovanje po najboljših močeh doma ter tudi v tujini. Za kratko ilustracijo obsega delovanja društvenih skupin naj kaže podatek, da smo v letu 2018 organizirali ali sodelovali na 150 prireditvah, koncertih, nastopih, predstavah, razstavah radio in TV oddajah.

Predsednik društva je Tone Žuraj.