Kulturno umetniško društvo Rače
PREDSTAVITEV

FANTJE NA  VASI


Ansambel je moški sekstet, ki deluje že 22. leto. Skupina zelo pogosto nastopa doma, gostovala je pa tudi  v Avstriji, Italiji in  Vatikanu, na Hrvaškem,  Rusiji,  Madžarski in  Nemčiji. Fantje na vasi  so posneli na Radiu Maribor  2 samostojni zgoščenki  z naslovom Nocoj je pa  lep večer  in  Slovenske pesmi ter zgoščenko božičnih pesmi  in v okviru vokalne skupine Škrjanček  z naslovom Ena zvezda gori gre.  Njihov spored pesmi obsega dela od renesanse do sodobnejše slovenske ustvarjalnosti, temeljni del sporeda so slovenske ljudske pesmi v različnih priredbah s ciljem ohranjati našo kulturno dediščino. V letu 2007 je bil ansambel finalist »Sozvočenj 2007« in je še s petimi drugimi zbori nastopil v  Veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani. Fantje na vasi  so pogosto predstavljeni na radiu in televiziji ter so v domačem kraju nepogrešljiv kulturni dejavnik. Letos so v načrtu zraven koncertov in nastopov doma v Sloveniji tudi gostovanja v Italiji , Avstriji in Makedoniji.


Skupino sestavljajo: Primož Šušterič, Marko Perger, Miran Mustafa, Miran Kosi, Darko Trantura in Pavel Brlič. 

Vodja skupine je Tone Žuraj