4. abonmajski koncert Grad Rače 2021 – Capella Carniola

IZVIRI ZVOČNE SEDANJOSTI

Radovednost za izvir naše zvočne sedanjosti je vedno prisotna na vseh področjih, tudi v glasbi. Glede zgodovinskega vedenja je daleč v boljšem položaju literatura in likovnost v primerjavi z glasbo, saj se lahko samo sklepa, kako so peli v starem Egiptu ali Mezopotamiji. Sluti se lahko preko kultur Grčije in Judov, ki se kasneje navezuje proti evropskemu severu. V Evropi se dalj časa poskuša rekonstruirati mnogo kasnejšo glasbo srednjega veka; uspešen in zanimiv poskus je gotovo pred časom Orfova Carmina Burana s teksti nastajajočih modernih evropskih jezikov in tistodobnih melodij. Nekaj poskusov je tudi v Sloveniji, eden teh je Capella carniola. Naš sedanji prostor je bil brez dvoma del tega miljeja, saj smo posejani z množico gradov. Kot drugje po Evropi, si je tudi gospoda po tukajšnjih gradovih krajšala čas s potujočimi muzikanti – trubadurji , kot pevci, plesalci in instrumentalisti. Grad Rače brez dvoma ni bil izjema. Na pričujočem koncertu vam bo Capella carniola pričarala nekaj tega časovno odmaknjenega, vendar zanimivega zvočnega sveta.

T. Ž.

Kulturno umetniško društvo Rače, vse pravice pridržane. Ureja: KUD Rače, Admin: Eva Mustafa.