Likovna skupina

Temeljni nameni in cilji dejavnosti Likovne skupine KUD Rače so:

  • lastna likovna ustvarjalnost članic in članov sekcije,
  • spodbujanje likovne ustvarjalnosti v kraju in občini Rače-Fram ter širše,
  • predstavljanje likovnih del na skupinskih in samostojnih razstavah,
  • sodelovanje z drugimi sekcijami KUD-a Rače.

S svojim likovnim in umetniškim delovanjem nasploh želimo spoznavati in ohranjati kulturno dediščino in podobo kraja, občine in regije. Prav tako je naša želja spodbujanje lastne likovne ustvarjalnosti in predstavljanje le-te širšemu občinstvu, s čimer bi popestrili in dopolnili visok nivo kulturnih dogodkov v našem okolju.

Načrtovane aktivnosti tako v letu 2021 kot tudi nadalje so:

  • redna mesečna srečanja članic in članov likovne sekcije,
  • organizacija vsaj dveh skupinskih razstav članic in članov sekcije v Beli dvorani gradu Rače,
  • sodelovanje na prireditvah KUD-a Rače in Občine Rače-Fram,
  • obiski razstav po Sloveniji in v tujini,
  • organizacija likovnih delavnic z mentorji – pedagogi,
  • druge dejavnosti v skladu z možnostmi oz. sprotnimi dogodki.

Kot deseta po vrsti pridružena sekcija KUD-a Rače delujemo od 7. 12. 2020. Naša prva spletna predstavitev se je odvijala v okviru virtualne proslave KUD-a Rače, in sicer 8. 2. 2021.

Ustanovne članice Likovne skupine KUD Rače smo: Ksenija Ferenc,  Stanka Ekart Galun, Anka Pečovnik  in Anica Vihar.

Kulturno umetniško društvo Rače, vse pravice pridržane. Ureja: KUD Rače, Admin: Eva Mustafa.