Koncertna dejavnost

Leta 2002 smo začeli z organizacijo koncertov na profesionalni ravni, da bi v prenavljajočem se renesančnem gradu dodali novo, višjo obliko kulturne ponudbe, ki je v občini Rače-Fram doslej ni bilo. Cilj je bil naše poslušalstvo navajati na kvalitetnejšo glasbo. Le-to še vedno ostaja naša prioriteta in hkrati najtežja naloga, saj je velikokrat podvržena spremembam okusa in mišljenja.

Začetek dejavnosti obeležujejo novoletni koncerti, ki so danes postali tradicionalni. V njih, in tudi v nekaterih drugih, se je skozi leta zvrstila plejada odličnih, zvečine mladih, domačih in tujih umetnikov z zanimivimi sporedi skladb različnih stilnih obdobij, slovenskih in tujih skladateljev. Nekateri koncerti so bili medijsko odmevni, kar je bilo zelo pomembno za novi porajajoči se kulturni milje. S temi prireditvami smo pridobivali poslušalce različnih starosti tudi iz širšega okolja (tudi iz tujine), z njimi pa obenem predstavili kvalitetne koncertne ambiente v občini: Belo dvorano in grajsko kapelo v gradu ter veliko arkadno grajsko dvorišče, cerkev Sv. Ane v Framu in cerkev Sv. Jožefa Delavca v Račah. Ti prostori se s svojo akustiko, arhitekturno estetiko časa in opremo merijo s podobnimi v tujini.

Leta 2011  so bili izpolnjeni  pogoji – med drugim tudi nabava klavirja – za  izvedbo koncertnega abonmaja s štirimi koncerti, kar je bila novost v kulturni zgodovini kraja in hkrati pogoj za pridobitev dela sredstev z Ministrstva za kulturo RS za izvedbo letnih ciklusov koncertov s petimi koncerti. Kot peti tako ostaja tradicionalni novoletni koncert.

Programska stalnica je bila, in še vedno je, predstavljati tudi slovenska glasbena dela. Pri tem dajemo prednost živečim, odličnim ustvarjalcem, ki si uspešno utirajo pot v evropski in tudi svetovni glasbeni prostor.

Z visoko kvaliteto programov in izvajalcev smo vstopili v slovenski kulturni prostor. Koncerti so praviloma posneti za RTV in tam tudi emitirani, z dejavnostjo smo prisotni tudi v drugih medijih.

Občasno organiziramo različne koncerte tudi izven abonmaja.

Umetniški vodja koncertnega cikla Grad Rače je Vito Žuraj.

Vodja koncertne dejavnosti pri KUD-u Rače je Tone Žuraj.

Kulturno umetniško društvo Rače, vse pravice pridržane. Ureja: KUD Rače, Admin: Eva Mustafa.