Literarni klub

Ob ugotovitvi, da je v naši občini kar nekaj ljubiteljskih literarnih ustvarjalcev in ljubiteljev literature, smo leta  2019 ustanovili literarni klub. To se je hitro izkazalo za dober korak, saj so bile na srečanjih predstavljene knjige domačih avtorjev in izvedeni pogovori z odličnimi gosti o njihovih delih in literarnem ustvarjanju.

Klub je bil ustanovljen iz različnih razlogov, najpomembnejši pa so bili:

  • v kraj in občino Rače-Fram prinesti kulturno dejavnost, kakršno večji kraji že imajo;
  • lastna literarna ustvarjalnost, predstavljanje in vzpodbujanje le-te;
  • druženje ob branju in interpretaciji knjig, člankov, recenzij;
  • predstavitve literarnih del in njihovih avtorjev;
  • spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine in podobe kraja;
  • povezovanje z okoliškimi kraji pri ohranjanju nesnovne in snovne kulturne dediščine;
  • ponovna ustanovitev knjižnice v kraju;
  • sodelovanje z Mariborsko knjižnico, Univerzitetno knjižnico in tudi drugimi knjižnicami.

Pobudnici in vodji literarnega kluba sta Cvetka Belca in Danila Žuraj.

Kulturno umetniško društvo Rače, vse pravice pridržane. Ureja: KUD Rače, Admin: Eva Mustafa.